Dự báo thời tiết Lào Cai theo giờ

 • 10:00 am T7
  38°
  Cảm giác như 38.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T7
  37°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  38.1°
  Cảm giác như 39.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  37.2°
  Cảm giác như 38.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  33.3°
  Cảm giác như 35.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  34.5°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 28.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 1:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 25.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 am CN
  24.5°
  Cảm giác như 24.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 am CN
  23.7°
  Cảm giác như 24°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 6:00 am CN
  23.3°
  Cảm giác như 24.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 am CN
  30.5°
  Cảm giác như 30.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 9:00 am CN
  33.9°
  Cảm giác như 33.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 10:00 am CN
  34.3°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 am CN
  37.4°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 pm CN
  38.9°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 1:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 pm CN
  40.9°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 3:00 pm CN
  39°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm CN
  35.7°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm CN
  36.1°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm CN
  33.6°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm CN
  28°
  Cảm giác như 31°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  29.9°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Lào Cai trong 12h tới