Dự báo thời tiết Lào Cai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/29°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%