Dự báo Thời tiết Trà Vinh

Mặt trời mọc 5:43 am Mặt trời lặn 6:05 pm
28.4°
Cảm giác như 31°

mây cụm

mây cụm
  • Độ ẩm 66.7%
  • Gió 4.27 m/s
  • Điểm ngưng 21.8°
  • UV 0

Thời tiết Trà Vinh theo giờ

8:00 pm

28° / 31.1°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

9:00 pm

28.9° / 31.8°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

10:00 pm

28.1° / 30.2°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

11:00 pm

28.6° / 30.4°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 30.1°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

1:00 am

27.9° / 30.9°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

2:00 am

27° / 29.1°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

3:00 am

27.8° / 29.8°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

4:00 am

27.4° / 29.7°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

5:00 am

27.2° / 28°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

7:00 am

29.6° / 32.2°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 34.3°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

9:00 am

32.8° / 36.9°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

10:00 am

34.1° / 37.7°

weather

dewpoint 46 %

mây cụm

11:00 am

35.7° / 39.7°

weather

dewpoint 43 %

mây cụm

12:00 pm

36.4° / 39.6°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

1:00 pm

36.7° / 40.1°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

2:00 pm

35.6° / 38.7°

weather

dewpoint 44 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.4° / 37.4°

weather

dewpoint 46 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 36°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 34°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.4° / 32.7°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.4° / 32.2°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.6° / 31.3°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.4° / 31.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.7° / 31.6°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.7° / 30.3°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

12:00 am

27.8° / 30.7°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

1:00 am

27.2° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

2:00 am

27.6° / 27.1°

weather

dewpoint 75 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

26.2° / 26.1°

weather

dewpoint 76 %

mây thưa

4:00 am

26.9° / 27°

weather

dewpoint 77 %

mây thưa

5:00 am

26.8° / 27.3°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

6:00 am

26.7° / 26.8°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

7:00 am

28.9° / 31.4°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

8:00 am

30.9° / 33.6°

weather

dewpoint 57 %

mây thưa

9:00 am

32.4° / 35°

weather

dewpoint 47 %

mây thưa

10:00 am

34.6° / 36.9°

weather

dewpoint 40 %

mây thưa

11:00 am

35.6° / 37.8°

weather

dewpoint 36 %

mây thưa

12:00 pm

36.1° / 37.2°

weather

dewpoint 34 %

mây thưa

1:00 pm

36.7° / 37.2°

weather

dewpoint 34 %

mây thưa

2:00 pm

36° / 37°

weather

dewpoint 34 %

mây thưa

3:00 pm

35.2° / 36.8°

weather

dewpoint 37 %

mây thưa

4:00 pm

34.2° / 35.7°

weather

dewpoint 40 %

mây thưa

5:00 pm

32.9° / 34.5°

weather

dewpoint 46 %

mây thưa

6:00 pm

31° / 32.4°

weather

dewpoint 55 %

mây thưa

7:00 pm

29.8° / 31.3°

weather

dewpoint 63 %

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Hiện tại 18/04 mây đen u ám 26.1° / 36.4°
T6 19/04 mây cụm 28° / 37°
T7 20/04 mây thưa 26.9° / 36.1°
CN 21/04 mây đen u ám 26° / 37.5°
T2 22/04 mây đen u ám 27.9° / 37°

Nhiệt độ và lượng mưa Trà Vinh những ngày tới

Chất lượng không khí tại Trà Vinh

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

383.85

NH3

7.85

NO

0

NO2

5.66

O3

27.18

PM2.5

5.95

PM10

9.57

SO2

1.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:05 pm