Dự báo thời tiết Trà Vinh theo giờ

 • 9:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.4°
  Cảm giác như 34.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.4°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  34°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  35°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  37°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 40.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  35.5°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  30.9°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  29.9°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  28.1°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 29.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 27.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  32.3°
  Cảm giác như 34.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  34.1°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  35.9°
  Cảm giác như 37.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 37.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  36.2°
  Cảm giác như 38°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  35.4°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  34.5°
  Cảm giác như 35°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 34.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 32.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  29.4°
  Cảm giác như 31°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 31.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Trà Vinh trong 12h tới