Dự báo thời tiết Lạng Sơn theo giờ

 • 8:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  30.1°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  32°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  33.6°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  33.8°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  34.8°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  34.5°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  33.6°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  30.6°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  28.3°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 30.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  24.8°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  24.1°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  24.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  31°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  31.6°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  33.8°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  34.9°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  34.5°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  33.9°
  Cảm giác như 36.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 35.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Lạng Sơn trong 12h tới