Dự báo thời tiết Lạng Sơn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/9°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/9°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%