Dự báo thời tiết Hoà Bình theo giờ

 • 7:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  28.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 31.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  32.8°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  34.3°
  Cảm giác như 39.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  33.5°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  33.6°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 37°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  28.8°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  33.9°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  35.6°
  Cảm giác như 42.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 43.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  38.2°
  Cảm giác như 44.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 43.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  36.1°
  Cảm giác như 42.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  32.8°
  Cảm giác như 38°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  28.1°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Hoà Bình trong 12h tới