Dự báo thời tiết Hoà Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%