Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk theo giờ

 • 7:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T5
  23.6°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T6
  23.7°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T6
  22.5°
  Cảm giác như 22.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T6
  22.9°
  Cảm giác như 22.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 22.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T6
  21.2°
  Cảm giác như 22.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T6
  21.8°
  Cảm giác như 22.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T6
  22.5°
  Cảm giác như 22.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.15 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T6
  29.4°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T6
  31.8°
  Cảm giác như 32.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T6
  34.7°
  Cảm giác như 35.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T6
  36.7°
  Cảm giác như 36°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T6
  38.8°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T6
  37.2°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T6
  35.3°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T6
  33.3°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T6
  31.7°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T6
  29.8°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T6
  27.2°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T6
  25.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T6
  25°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T6
  24.3°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T7
  24.4°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T7
  23.2°
  Cảm giác như 24.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T7
  23.2°
  Cảm giác như 23.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T7
  22.3°
  Cảm giác như 23.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T7
  23°
  Cảm giác như 23.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T7
  23.1°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T7
  23.1°
  Cảm giác như 23.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T7
  29.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T7
  32.2°
  Cảm giác như 34.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T7
  35.6°
  Cảm giác như 36.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  38°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  38.8°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  37.2°
  Cảm giác như 38.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T7
  33.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trong 12h tới