Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%