Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 20 ngày tới

29 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.4 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.18 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.59 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

23 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

23 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

90%

Độ ẩm