Dự báo thời tiết Tuyên Quang theo giờ

 • 5:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 34.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 34.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 33.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  29.9°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 34.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  24°
  Cảm giác như 25°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  29.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  33°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 39.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  32.3°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Tuyên Quang trong 12h tới