Dự báo thời tiết Tuyên Quang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%