Dự báo thời tiết Tây Ninh theo giờ

 • 7:00 pm T4
  33.4°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.81 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T4
  32.9°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   7.27 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T4
  31.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.82 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  30.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  32.3°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T5
  34.5°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  37°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  37.9°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T5
  38°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  39.9°
  Cảm giác như 41.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T5
  39.8°
  Cảm giác như 40.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T5
  39.9°
  Cảm giác như 40.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T5
  39.4°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T5
  33.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 33.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  28.3°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 29.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  31.1°
  Cảm giác như 35°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.6°
  Cảm giác như 36.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35.5°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  37°
  Cảm giác như 41°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 41.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  38.8°
  Cảm giác như 40.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  38.9°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T6
  39.8°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   6.61 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Tây Ninh trong 12h tới