Dự báo thời tiết Tây Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/32°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

29%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%