Dự báo thời tiết Nghệ An 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%