Dự báo thời tiết Lai Châu theo giờ

 • 9:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 pm T3
  27.8°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T3
  27.3°
  Cảm giác như 28.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 25.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T4
  24.5°
  Cảm giác như 24°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 24.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T4
  23.3°
  Cảm giác như 24.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T4
  31.6°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T4
  33.1°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T4
  35.8°
  Cảm giác như 38.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T4
  37°
  Cảm giác như 40.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T4
  36.5°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T4
  35.4°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T4
  38.7°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 pm T4
  35.1°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm T4
  36.4°
  Cảm giác như 36.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 6:00 pm T4
  32.5°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 7:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 8:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 9:00 pm T4
  28.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  33.8°
  Cảm giác như 37.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T5
  36.2°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T5
  32.2°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T5
  34.8°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Lai Châu trong 12h tới