Dự báo thời tiết Lai Châu 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

21%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%