Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên theo giờ

 • 9:00 pm T3
  30.6°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 10:00 pm T3
  30.6°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 11:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 28.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 12:00 am T4
  29.8°
  Cảm giác như 28.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 am T4
  24.4°
  Cảm giác như 24.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 am T4
  23.8°
  Cảm giác như 23.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 am T4
  23.5°
  Cảm giác như 23.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 23.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 23.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T4
  30.1°
  Cảm giác như 32.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T4
  34.7°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T4
  37.3°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 11:00 am T4
  38.9°
  Cảm giác như 39.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 pm T4
  39.9°
  Cảm giác như 39.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 1:00 pm T4
  41.7°
  Cảm giác như 40.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 2:00 pm T4
  37.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T4
  39.5°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 pm T4
  35°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm T4
  35.3°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 6:00 pm T4
  32.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm T4
  31.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm T4
  23.9°
  Cảm giác như 24°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T5
  22.3°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T5
  22.9°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T5
  22.3°
  Cảm giác như 23.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T5
  22.5°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T5
  21.6°
  Cảm giác như 22°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T5
  21.1°
  Cảm giác như 22.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T5
  22.4°
  Cảm giác như 22.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T5
  23.8°
  Cảm giác như 24.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T5
  30.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  35.3°
  Cảm giác như 37.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T5
  37.7°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 29.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 28.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 31.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Nậm Pồ - Điện Biên trong 12h tới