Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
2.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%