Dự báo thời tiết Đắk Nông theo giờ

 • 6:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T2
  32.5°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T2
  35.2°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T2
  38.3°
  Cảm giác như 39.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T2
  38.8°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T2
  38.1°
  Cảm giác như 39.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T2
  39.6°
  Cảm giác như 39.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T2
  38°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T2
  32.3°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T2
  30.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T2
  28.5°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T2
  27.6°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T2
  25.5°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T2
  25.8°
  Cảm giác như 25.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T3
  24.3°
  Cảm giác như 24.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 24.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T3
  23.4°
  Cảm giác như 23.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T3
  23.5°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T3
  23.1°
  Cảm giác như 23.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T3
  22.5°
  Cảm giác như 23.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T3
  23.7°
  Cảm giác như 23.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T3
  30°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T3
  32.3°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T3
  35.9°
  Cảm giác như 36.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T3
  37°
  Cảm giác như 38.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T3
  38.3°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T3
  39.8°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T3
  39.4°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T3
  38.6°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T3
  35.2°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T3
  30.2°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T3
  28.9°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T3
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T3
  25.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T3
  25.9°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T4
  24.1°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am T4
  24.4°
  Cảm giác như 24.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T4
  24.5°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T4
  23.1°
  Cảm giác như 24.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T4
  23.6°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T4
  23.1°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Đắk Nông trong 12h tới