Dự báo thời tiết Đắk Nông 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%