Dự báo thời tiết Cà Mau theo giờ

 • 11:00 am T7
  38.2°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T7
  38.9°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  38.4°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  38.4°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T7
  37.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  33.8°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  27.5°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.2°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  33.6°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.5°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37.5°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  37.8°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  37.6°
  Cảm giác như 39.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm CN
  36.7°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm CN
  34.2°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm CN
  33.5°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm CN
  32.4°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  31.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  28.6°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  28.1°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  27.6°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  25.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  33.1°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  35.3°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Cà Mau trong 12h tới