Dự báo thời tiết Cà Mau 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
4.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/31°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
6.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
6.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
7.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
6.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
6.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
6.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
4.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
8.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
8.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
8.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
8.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
6.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
5.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
6.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%