Dự báo thời tiết Bình Phước theo giờ

 • 9:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  37.7°
  Cảm giác như 40.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 41.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  41°
  Cảm giác như 42.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  41.3°
  Cảm giác như 42.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T6
  41.4°
  Cảm giác như 42.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 41.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T6
  31.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.82 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  27.5°
  Cảm giác như 30.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  27.2°
  Cảm giác như 29.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  27.3°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  30.1°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  33.6°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T7
  35.7°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  37.8°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  39.4°
  Cảm giác như 42.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  38.1°
  Cảm giác như 40.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  36.7°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  36.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  34.9°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  32.1°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 32.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Bình Phước trong 12h tới