Dự báo thời tiết Bình Phước 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%