Dự báo thời tiết Huyện Hoài Ân - Bình Định theo giờ

 • 8:00 pm T3
  27.3°
  Cảm giác như 31.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T3
  27.3°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T3
  27.8°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 11:00 pm T3
  27.1°
  Cảm giác như 31.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 12:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 31.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 1:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  28.2°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  29.4°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  31°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  31.8°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  31.1°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   7.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 37.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   7.88 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   7.56 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   6.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  28.5°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 35°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  31.7°
  Cảm giác như 35.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   6.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   7.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   7.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   7.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 36.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   7.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   7.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hoài Ân - Bình Định trong 12h tới