Dự báo thời tiết Bắc Kạn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/9°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/10°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

8°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/8°

áp suất
Áp suất

1027 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/9°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/9°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%