Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ

 • 9:00 am T7
  29.6°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T7
  29.9°
  Cảm giác như 31.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  30.3°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  31.6°
  Cảm giác như 34.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 36.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  36.4°
  Cảm giác như 39.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  35.4°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  33.2°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29.3°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  28.6°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  29.5°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  32.2°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  32.4°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  30.4°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  29.3°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Vĩnh Phúc trong 12h tới