Dự báo thời tiết Vĩnh Long theo giờ

 • 8:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  31.8°
  Cảm giác như 34.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.5°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  36°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  38°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  39.5°
  Cảm giác như 41.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  40.9°
  Cảm giác như 42.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  39.4°
  Cảm giác như 41.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  36.1°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   7.39 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T6
  35.6°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  34.2°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  31.4°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  28.6°
  Cảm giác như 31.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  28.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 29.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.4°
  Cảm giác như 33.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  33.5°
  Cảm giác như 35°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T7
  36°
  Cảm giác như 36.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T7
  37.1°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  39.3°
  Cảm giác như 39.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  39.5°
  Cảm giác như 40.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  40°
  Cảm giác như 40.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T7
  39.7°
  Cảm giác như 39.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T7
  38.2°
  Cảm giác như 38.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   6.27 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 36.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.51 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.34 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  30.3°
  Cảm giác như 31.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Vĩnh Long trong 12h tới