Dự báo thời tiết Tiền Giang theo giờ

 • 8:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35.9°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  37°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  38.3°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  39.3°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  36.1°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T6
  34.1°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  31.7°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  27.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  33.6°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  35°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  37.3°
  Cảm giác như 39°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  38.1°
  Cảm giác như 39.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  38.1°
  Cảm giác như 40.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  38.4°
  Cảm giác như 40°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T7
  36.2°
  Cảm giác như 37.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  31.1°
  Cảm giác như 33.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 31.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Tiền Giang trong 12h tới