Dự báo thời tiết Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%