Dự báo thời tiết Quảng Trị theo giờ

 • 8:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  28.2°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  28.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  28.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  24.6°
  Cảm giác như 25.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  28.1°
  Cảm giác như 31.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  31.1°
  Cảm giác như 35.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  35°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  39.4°
  Cảm giác như 42.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T4
  41.8°
  Cảm giác như 43.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T4
  42.1°
  Cảm giác như 44.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T4
  41.9°
  Cảm giác như 45.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T4
  37.4°
  Cảm giác như 42.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  36.8°
  Cảm giác như 42°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T4
  34°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T5
  35.4°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T5
  39°
  Cảm giác như 40.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T5
  39°
  Cảm giác như 42.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   6.08 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  41.6°
  Cảm giác như 44.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  43.6°
  Cảm giác như 45.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  43°
  Cảm giác như 44.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   5.43 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  40°
  Cảm giác như 43.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T5
  40.1°
  Cảm giác như 43.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T5
  37.6°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quảng Trị trong 12h tới