Dự báo thời tiết Phú Yên theo giờ

 • 7:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  29.6°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  31.5°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  33.4°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  34°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  34.7°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  34.4°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   7.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   7.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   7.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 25.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.2°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  33.1°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  34.6°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  34.2°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  34.9°
  Cảm giác như 39.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   7.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  32.6°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   7.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   7.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   6.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  28.6°
  Cảm giác như 32.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phú Yên trong 12h tới