Dự báo thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%