Dự báo thời tiết Phú Thọ 20 ngày tới

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.64 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

35 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

35 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.83 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

37 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.66 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.11 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

88%

Độ ẩm