Dự báo thời tiết Ninh Bình theo giờ

 • 6:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  29.6°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   6.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  30.4°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  32.2°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  34.7°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  35.7°
  Cảm giác như 40.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 39.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  33°
  Cảm giác như 37.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Ninh Bình trong 12h tới