Dự báo thời tiết Long An theo giờ

 • 9:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 28.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.5°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.7°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35.2°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  36°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  38.8°
  Cảm giác như 40.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  39.4°
  Cảm giác như 41.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  40.6°
  Cảm giác như 42.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  39.8°
  Cảm giác như 41.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T6
  37°
  Cảm giác như 40.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   6.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  35.7°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   7.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  33°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 34.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  29.6°
  Cảm giác như 32.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  29.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  28.3°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  28.2°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  27.4°
  Cảm giác như 30.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.4°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.8°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  32.1°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  34.9°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  36°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  38.5°
  Cảm giác như 39.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  39.1°
  Cảm giác như 40.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  39.2°
  Cảm giác như 41.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T7
  39.8°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   5.5 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T7
  38.3°
  Cảm giác như 39.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   6.55 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  36.8°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  33.1°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Long An trong 12h tới