Dự báo thời tiết Kon Tum 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%