Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang theo giờ

 • 11:00 am T7
  35°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   7.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   8.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  32.8°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   7.97 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  31.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   7.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  28.3°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  27.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  29.1°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  31.1°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  33.3°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am CN
  34.3°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm CN
  35°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm CN
  35.3°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm CN
  35°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   8.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm CN
  33.2°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   7.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm CN
  32.7°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   7.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   6.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm CN
  30.9°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  30.4°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  29.7°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  27.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30.5°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  32°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T2
  33.7°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang trong 12h tới