Dự báo thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa theo giờ

 • 6:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  29.9°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  29.6°
  Cảm giác như 33.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  30.1°
  Cảm giác như 34.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  31.8°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  32.3°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  33.9°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T2
  32.1°
  Cảm giác như 37.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T2
  32.8°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T2
  32°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T2
  31.9°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T2
  30.8°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T2
  29.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  27.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  27.8°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T2
  27.2°
  Cảm giác như 29.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T3
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T3
  28.8°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T3
  30.8°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T3
  31.6°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  32.5°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T3
  33.8°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T3
  33.1°
  Cảm giác như 39.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T3
  33.1°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T3
  33.7°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T3
  32.9°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T3
  32.8°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T3
  31.7°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T3
  29.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T3
  28.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  27.4°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  27.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Nha Trang - Khánh Hòa trong 12h tới