Dự báo thời tiết Gia Lai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%