Dự báo thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%