Dự báo thời tiết Huyện Lắk - Đắk Lắk theo giờ

 • 11:00 am T7
  37°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T7
  38.2°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  37.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T7
  29.9°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 28.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 28.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T7
  25.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am CN
  24.3°
  Cảm giác như 24.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am CN
  23.8°
  Cảm giác như 24.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am CN
  23.4°
  Cảm giác như 23.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am CN
  22.2°
  Cảm giác như 23.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am CN
  22.6°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am CN
  22.9°
  Cảm giác như 22.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am CN
  23.1°
  Cảm giác như 23.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am CN
  29.9°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am CN
  32°
  Cảm giác như 34.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am CN
  34.9°
  Cảm giác như 36°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  36.5°
  Cảm giác như 38.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm CN
  37.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  37°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  37.4°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm CN
  36.7°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm CN
  35.1°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm CN
  31.5°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm CN
  28.8°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm CN
  24.2°
  Cảm giác như 24.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T2
  24.6°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 24.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T2
  23.9°
  Cảm giác như 23.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  23.1°
  Cảm giác như 23.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T2
  23.8°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T2
  22.8°
  Cảm giác như 23.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  23.8°
  Cảm giác như 23.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T2
  29.2°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T2
  32.7°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T2
  34.2°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lắk - Đắk Lắk trong 12h tới