Dự báo thời tiết Cao Bằng theo giờ

 • 7:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  31.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  33.4°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  35.4°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  35.8°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 31.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T7
  24.5°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T7
  23.6°
  Cảm giác như 25°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T7
  23.2°
  Cảm giác như 24.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T7
  23.8°
  Cảm giác như 24.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  23.9°
  Cảm giác như 24.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  24.1°
  Cảm giác như 24.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  27.9°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  32°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  34.5°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  35.3°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  36.1°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T7
  37.3°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  36.6°
  Cảm giác như 38.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  35.2°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.99 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  34.1°
  Cảm giác như 37.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Cao Bằng trong 12h tới