Dự báo thời tiết Bình Dương theo giờ

 • 7:00 pm T3
  32.7°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.25 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T3
  31.8°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   6.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T3
  31.3°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   6.12 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T3
  31.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T3
  30.8°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T4
  29.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  28.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  27.8°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  31.7°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  34.5°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  37°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  38.6°
  Cảm giác như 42.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  39.8°
  Cảm giác như 43.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  41.5°
  Cảm giác như 45.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T4
  41.9°
  Cảm giác như 45.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T4
  41.5°
  Cảm giác như 45°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   7.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T4
  40.3°
  Cảm giác như 44.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   7.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T4
  38.6°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   9.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T4
  34.4°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   8.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T4
  32.4°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   7.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 33.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.6°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  29.4°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  31.8°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  33.2°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  35.9°
  Cảm giác như 40.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  37.4°
  Cảm giác như 42.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 43.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  38.1°
  Cảm giác như 42.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  39.6°
  Cảm giác như 42.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  40.1°
  Cảm giác như 43.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T5
  39.8°
  Cảm giác như 42.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T5
  38.5°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Bình Dương trong 12h tới