Dự báo thời tiết Bình Định theo giờ

 • 5:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 32.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  30.8°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  31.5°
  Cảm giác như 36.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   7.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  31.6°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   8.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  31°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   8.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T2
  30.1°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   8.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T2
  29.5°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   8.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T2
  28.7°
  Cảm giác như 32.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   8.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T2
  28.4°
  Cảm giác như 33.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   7.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T2
  28.9°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   7.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  27.9°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   6.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T2
  27.4°
  Cảm giác như 30.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T2
  27.1°
  Cảm giác như 30.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T2
  27.1°
  Cảm giác như 27.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T3
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  26.5°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  28.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  29.6°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  30.2°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T3
  31.4°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T3
  31.6°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   7.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T3
  32.1°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   9.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T3
  31.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   9.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T3
  31.9°
  Cảm giác như 37.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   8.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T3
  30.5°
  Cảm giác như 36.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   8.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 35.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   8.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 34.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   8.02 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T3
  28.7°
  Cảm giác như 33.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   7.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T3
  28.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   6.76 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T3
  27.1°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   6.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T3
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T3
  27.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Bình Định trong 12h tới