Dự báo thời tiết Bắc Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%