Dự báo thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu theo giờ

 • 8:00 am T2
  31.2°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  31°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  31.4°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T2
  32°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T2
  32°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T2
  32.8°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T2
  32.5°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T2
  32.6°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T2
  31.3°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T2
  31.2°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T2
  30.3°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T2
  30°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  30.9°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  29.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T2
  29.8°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T2
  29.7°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T3
  29°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T3
  29.2°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T3
  29.2°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T3
  28.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T3
  28.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T3
  28.9°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T3
  28.3°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T3
  29.6°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T3
  30.1°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T3
  31.9°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T3
  32.6°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T3
  32.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T3
  34°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T3
  33°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T3
  32.3°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T3
  32.9°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T3
  32.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T3
  31.9°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T3
  30.1°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T3
  30.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  30.8°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  29.3°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  29.7°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  29.1°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  29.1°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  29.1°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  28.6°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu trong 12h tới