Dự báo thời tiết Bạc Liêu 20 ngày tới

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

9.51 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

10.02 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

9.43 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.86 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.18 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.61 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.1 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.26 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.41 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.56 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.66 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

8.15 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

8.92 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

8.84 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

8.37 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

8.26 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

6.26 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.85 m/s

Gió

83%

Độ ẩm